hotline>

Omietky, stierky a malty

faSáDNE OMIETKY

VÁPENNO-CEMENTOVÉ OMIETKY

        -vovnkajšie a vnútorné omietky

        -tepelnoizolačné omietKY

sáDROVÉ OMIETKY

       -sadrové omietky strojové

       -sadrové omietky pre ručné spracovanie

VÁPENNÉ OMIETKY A STIERKY

ŠTUKOVÉ OMIETKY A STIERKY

       -vnútorné štukové omietky a stierky

       -vonkajšie a vnútorné omietka a stierky

SANAČNÉ OMIETKY


Weber
Baumit
Master Builders