hotline>

Kontaktné zatepľovacie systémy

Kontaktný zateplovací systém KZS (angl.External Thermal Insulation Composites Systems skr. ETICS ) je z technického hľadiska kľúčovou časťou pri opravách existujúcich fasád bytových domov, alebo pri zateplení novostavieb. Tepelné izolácie v systáme KZS su báze expandovaného (penového) polystyrénu (EPS), alebo mineralnej vlny (MW).

Zlepšenie tepelnej izolácie výrazne znížuje teplné straty pri úniku tepla cez konštrukcie objektov, chráni budovu pred zvýšenou tepelnou záťažou aj počas teplých mesiacov, predlžuje celkovú životnosť stavby.  Pomocou KZS dosiahneme tepelnú pohodu v interiery, čo má priaznivý vplyv nielen na komfort bývania, ale tiež výrazne znižuje náklady za energie.

V neposlednom rade ma kontaktný zateplovací systém estetický význam, kde povrchová úprava v podobe fasádnej omietky dodáva objektom pomocou farebného spracovania nový vzhľad.

Zloženie fasádneho systému:
1 lepiaca hmota (tmel)
2 fasádna izolačná doska
3 kotviacie prvky (kotvy)
4 výstužná vrstva – stierka (tmel) s výstužnou mriežkou
5 sklotextilná mriežka
6 penetračná medzivrstva
7 dekoračná omietka, prípadne aj fasádny náter


baumit
weber
master builders
Rockwool
Austrotherm
Kolmer
Knauf